Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe mają być dostępne od 1 sierpnia 2022 roku. Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w postaci papierowej lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Kto będzie mógł skorzystać

Osoby, które posiadają jeden kredyt złotowy hipoteczny na własny cel mieszkaniowy. Zgodnie z poprawką Senatu ustawa obejmie także kredyty na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Wakacje kredytowe będą miały zastosowanie:

do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 roku, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.


Z wakacji kredytowych nie skorzystają za to posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN.

Co dają wakacje kredytowe

Możliwość zawieszenia dokonywania płatności rat kredytu przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku oraz przez miesiąc w każdym kwartale 2023 roku.

Zawieszone raty, które zapłacimy w przyszłości będą w wysokości zależnej od poziomu wskaźnika WIBOR lub innego wskaźnika oprocentowania kredytu, który będzie obowiązywał w przyszłości.

Wakacje obejmą zarówno kapitał jak i odsetki a przesunięcie spłaty raty kredytu ma być bez dodatkowych opłat bądź odsetek.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.