Wakacje Kredytowe

Wakacje Kredytowe

Wakacje kredytowe, to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do końca 2023 roku. Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny w złotych polskich, zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Zawieszenie spłaty rat  kapitałowo- odsetkowych kredytu hipotecznego jest możliwe bez żadnych dodatkowych kosztów . W  czasie zawieszenia rat kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłaty tylko składek ubezpieczeniowych. Wnioski o wakacje kredytowe można składać już od 29 lipca Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. 

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wakacji kredytowych przygotowane przez Ministerstwo Finansów: 

Czym są wakacje Kredytowe ?

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony,

to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Zasady wakacji kredytowych zostały uregulowane w przepisach ustawy z z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – Dziennik Ustaw z 14 lipca 2022 r., poz. 1488, która wejdzie w życie 29 lipca 2022 r.

jak działają wakacje kredytowe ?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat kredytowych. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat.

Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:
– maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
– maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
– maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Zobacz również:

kto może wystąpić o wakacje kredytowe ?

Warunek 1 – Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 – Własny cel mieszkaniowy

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyty na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe,

to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 – Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Poniżej linki do składania wniosków o wakacje kredytowe w poszczególnych bankach 

Banki : 

mBank 

https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/ustawowe-wakacje-kredytowe/

ING 

https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow/zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego

PKO BP 

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/mam-kredyt-pko/rzadowe-wakacje-kredytowe/

Pekao S.A.

https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/396b34e6-f4e5-4847-bb75-4a8eb23ac31c/skladanie-wnioskow-o-zawieszenie-splaty-kredytu-tzw-rzadowe-wakacje-kredytowe.html

Millennium 

https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/ustawowe-wakacje-kredytowe

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.