Nowa Ustawa Deweloperska

1 lipca weszła w życie nowa ustawa deweloperska, która z założenia ma chronić osoby kupujące mieszkania na rynku pierwotnym. Oto kilka głównych zmian: 

1. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), z którego będą zwracane środki wpłacone przez osoby kupujące w sytuacji upadłości dewelopera lub upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

2. Nabywca będzie mógł odstąpić od umowy ze względu na istotną wadę lokalu lub gdy deweloper nie dotrzyma terminu przeniesienia własności na nabywcę lokalu. 

3. Prospekt informacyjny – deweloper będzie miał obowiązek dostarczyć go przed zawarciem umowy – do tej pory wydawał go na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. Ponadto ustawa precyzuje, jakie informacje powinien zawierać prospekt. 

4. Umowa Rezerwacyjna – opłata rezerwacyjna nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny nieruchomości. Po zawarciu umowy deweloperskiej kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny mieszkania. 

5. W przypadku odmowy przez bank udzielenia klientowi kredytu odzyska on wpłacone pieniądze. 

6. Jeśli deweloper zawrze umowę na zarezerwowany lokal z inną osobą to będzie musiał zwrócić rezerwującemu wpłaconą opłatę w podwójnej wysokości. 

7. Natomiast jeśli to klient się rozmyśli to straci wpłacone pieniądze.

8. Harmonogram płatności został powiązany z harmonogramem budowy – nabywca będzie płacił tylko za ukończony etap, w miarę postępów na budowie.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.