Kredyty frankowe

Kredyty Frankowe

Kredyty frankowe – współpracujemy z Kancelarią, która oferuje szeroki zakres pomocy prawnej kredytobiorcom kredytów frankowych. Obsługa adwokatów, radców prawnych Kancelarii obejmuje bezpłatną analizę sprawy frankowej. Oferują kredytobiorcom atrakcyjne warunki współpracy i optymalne rozwiązania prawne. Przygotowują niezbędne dokumenty do sądu, sporządzają pozwy oraz wszelkie pisma jakie przyspieszą zakończenie sprawy w sądzie i  zmobilizują bank do wypłaty należnych roszczeń frankowiczom.

W jakich przypadkach kancelaria może ci pomóc

  1. Unieważnienie lub odfrankowienie umowy
  2. Wypowiedzenie umowy przez bank
  3. Ugody z bankiem

kredyty frankowe – unieważnienie umowy

Jeżeli sąd stwierdzi, że niewiązanie niedozwolonych klauzul przeliczeniowych skutkuje niemożnością wykonania umowy lub pozbawia ją koniecznych wymogów konstrukcyjnych, to jedynym skutkiem takiego uznania jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu. W konsekwencji wszystkie świadczenia spełnione w związku z taką umową są świadczeniami nienależnymi. W efekcie bank musi zwrócić kredytobiorcy zapłacone przez niego raty kapitału, odsetek, opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe, a więc wszystkie środki, które kredytobiorca tytułem wykonania takiej nieważnej umowy na rzecz banku zapłacił. W takiej sytuacji Bank ma wierzytelność o zwrot wypłaconych kredytobiorcy transz. Skoro jednak Bank wypłacał transze w złotych polskich, nie frankach szwajcarskich, może domagać się jedynie zwrotu kwot zapłaconych w PLN, w ich nominalnej, wypłaconej kredytobiorcy wysokości. Roszczenie banku może być w całości przedawnione, w przypadku roszczeń 3 lub 6 letnich, gdyż od wypłaty transz upłynął termin przedawnienia, biorąc jednak pod uwagę aktualne linie orzecznicze, na przedawnienie roszczeń banku nie należy zanadto liczyć.

Kredyty frankowe – odfrankowienie umowy

Stwierdzenia złotowego charakteru umowy kredytu sprawia, że umowa kredytu jest ważna, ale ze względu na abuzywość klauzul przeliczeniowych nigdy nie doszło do indeksacji / waloryzacji (nie doszło do przeliczenia salda kredytu na franki szwajcarskie). W takiej sytuacji kredyt winien być traktowany jakby od początku był zwykłym kredytem udzielonym w PLN. Skoro zaś kredyt od początku był zwykłym kredytem w złotych polskich, to wysokość rat nie mogła się zmieniać (w szczególności rosnąć) wraz ze wzrostem kursu wymiany walut CHF do PLN. W efekcie kredytobiorca ma roszczenie do banku o zwrot sumy różnic pomiędzy ratami jakie zapłacił, a ratami jakie powinien był zapłacić jeżeli uznać, że kredyt nigdy nie był kredytem walutowym. Suma takich nadpłaconych rat stanowi świadczenie nienależne i winna być zwrócona kredytobiorcy przez bank.

Kredyt Indeksowany

Wiele banków stosowało niekorzystne klauzule w umowach i niektóre z nich dotyczyły właśnie indeksacji. Kredyt indeksowany kilkanaście lat temu cieszył się w Polsce dużą popularnością. Następnie, w czasach, gdy spora grupa kredytobiorców borykała się z problemami ze spłatą zobowiązania we frankach, stał się symbolem ponadprzeciętnego ryzyka. Dziś wiemy, że dzięki postanowieniom zawartym w wyroku TSUE, osoby posiadające kredyt indeksowany w obcej walucie mają szansę unieważnić umowę lub przekształcić zobowiązanie w kredyt złotówkowy.

Kredyt Denominowany

W przypadku, gdy bank udziela kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, jego kwota w złotych jest przeliczana na CHF po kursie w dniu przygotowania umowy kredytowej. Przeliczenie następuje po kursie kupna franków obowiązującym w tym dniu w danym banku. Kredyt denominowany w CHF wypłacany w późniejszym czasie, po podpisaniu umowy kredytowej, może mieć wyższą lub niższą kwotę niż ta wskazana na umowie. W pierwszej kolejności Kancelaria dokonuje analizy dokumentów dotyczących indywidualnej umowy kredytowej pod kątem istnienia postanowień niedozwolonych i na tej podstawie określa przysługujące kredytobiorcy wobec banku roszczenia.

Wyroki

Orzeczenie już na pierwszej rozprawie ? Okazuje się że to możliwe.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał korzystny wyrok w przedmiocie unieważnienia kredytu frankowego już na pierwszej rozprawie. Rozstrzygnięcie zapadło po przeprowadzeniu zaledwie jednego terminu rozprawy, w niespełna kilka miesięcy od wniesienia pozwu do Sądu.

Czytaj więcej

Kancelaria bezpłatnie podda analizie Twoją umowę oraz wyliczy wysokość należnych roszczeń. Umów się na bezpłatną konsultację.

Napisz: w.goszczynska@jrkancelaria.pl

Zadzwoń: 698-444-390

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.