Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz jest pomocą dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które muszą spłacać kredyt mieszkaniowy. Ze wsparcia mogą również skorzystać osoby, które ze sprzedaży domu lub mieszkania w kredycie uzyskały kwotę nie wystarczającą na spłatę kredytu w całości.

Jakiego typu wsparcie jest udzielane ?

  1. Zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu max. przez 36 miesięcy. Kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty. Kwota nie może jednak być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest bezpośrednio przekazywana do banku, który udzielił kredytu.
  2. Zwrotna pożyczka na pokrycie części zadłużenia po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalnie 72 tys. zł.

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Rozpoczyna się 2 lata po wypłacie ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata jest podzielona na 144 równe i nieoprocentowane raty. W przypadku spłaty 100 rat bez opóźnienia pozostała część do spłaty zostaje umorzona.

Harmonogram spłat przekazuje bank, który udzielał kredytu mieszkaniowego.

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców również składasz w banku, w którym posiadasz kredyt mieszkaniowy.

Jakie warunki trzeba spełniać

  1. Co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego.
  2. Koszty obsługi kredytu przekraczają 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe.
  3. Miesięczny dochód pomniejszony o ratę kredytu nie przekracza:
  • gospodarstwo jednoosobowe – 1 552 zł.
  • gospodarstwo jednoosobowe – 1 200 zł na osobę.

Link do Ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001925/U/D20151925Lj.pdf

Wzór wniosku o wsparcie:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Wzor_wniosku_o_wsparcie_promese_lub_pozyczke_na_splate_zadluzenia.pdf

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.